Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τίτλος: Οι περσικοί πόλεμοι
Εισηγητής: Δανιηλίδης Κυριάκος
Τάξη: Α΄ Λυκείου
Διάρκεια: 2 ώρες
Προϋποθέσεις υλοποίησης: Μικρή εξοικείωση μαθητών – διδάσκοντος με τη χρήση του διαδικτύου
Διαθεματικό εύρος: Ιστορία, Πληροφορική

Ιδέα του σεναρίου

Κατά τη διδασκαλία της ενότητας «Αρχαϊκή Εποχή» από το κεφάλαιο «Η αρχαία Ελλάδα» του σχολικού βιβλίου, βοηθάμε τους μαθητές να ερευνήσουν τις αφορμές, τα αίτια και την πολύπλευρη σημασία των περσικών πολέμων. Χωρίζονται σε ομάδες των 3 μαθητών και ορίζονται ρόλοι στην ομάδα. Οι μαθητές μελετούν τις διαδικτυακές σελίδες και ετοιμάζουν την παρουσίασή τους.

Στόχοι

Α) Γνωστικοί
1) Να συνθέσουν και να παρουσιάσουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά θέματα.
2) Να αναλύσουν λογικά πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος.
3) Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών.

Β) Παιδαγωγικοί
1) Να αποκτήσουν την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας
2) Να εξασκηθούν στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση
3) Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα
4) Να οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από μία δομημένη εργασία

Γ) Τεχνολογικοί
1) Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
2) Να ασκηθούν με τον Επεξεργαστή Κειμένου
3) Να έρθουν σε επαφή με τους υπολογιστές και την τεχνολογία στα πλαίσια ενός φιλολογικού μαθήματος και να κατανοήσουν τη διάδοση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης


Μέσα διδασκαλίας
o Τετράδιο
o Βιβλίο του μαθητή
o Πίνακας
o Εργαστήριο υπολογιστών
o Λογισμικό: Επεξεργαστής Κειμένου, Περιπλάνηση στο Χώρο - Χρόνο
o Ηλεκτρονική διεύθυνση: …


Πορεία διδασκαλίας

Αφόρμηση: Οι πληροφορίες που μας δίνει το σχολικό βιβλίο για τους περσικούς πολέμους και τη σημασία τους

Διδακτική διαδικασία:
1η διδακτική ώρα: Στην αίθουσα διδασκαλίας η τάξη αναγιγνώσκει κριτικά το περιεχόμενο του διδακτικού εγχειριδίου και τίθενται οι προβληματισμοί, που οι μαθητές θα διερευνήσουν χωριζόμενοι σε ομάδες